top of page

טיפולים במערכות יחסים בשיטת רות ווב-קריל לשחרור קשרים אנרגטיים™
 

הטיפולים במערכות יחסים בשיטת רות ווב-קריל לשחרור קשרים אנרגטיים ™ מתייחסים למערכות יחסים מגוונות:  יחסים עם עצמנו,  עם ילדינו, עם בני/בנות זוג כיום או בעבר, בני משפחה אחרים, עמיתים בעבודה, לקוחות, חברים ומכרים, עם אנשים שאנו נתקלים בהם 'במקרה' והם כוללים גם מערכות יחסים מחיים אחרים עם אנשים שאולי איננו מכירים כיום וגם ישויות שונות שאינן נראות, אך מורגשות ואפילו לא העלינו על דעתנו שהיו לנו מערכות יחסים איתן.

טיפול בקבוצה זו אורך בממוצע 11 ימים.
 

לקבוצה זו שייכים הטיפולים הבאים:
 

שחרור קשרים אנרגטיים:
טיפול שמתמקד במערכות יחסים שלנו בחיים אלו ואחרים. הטיפול מתרכז בנושאים או באנשים המאתגרים ביותר (לדעת המדריכים) בחייו של המטופל בזמן זה ובשחרור הקשרים האנרגטיים השליליים/קארמתיים שאותם אנשים מאתגרים שלחו למטופל/ת.

 

שחרור התקפות על חושיות:
טיפול שמתמקד בשחרור אנרגיה חיצונית שמשפיעה באופן שלילי על רווחת המטופל. אנרגיה כזו יכולה לבוא מאנשים חיים או מגורמים סביבתיים. הטיפול הזה מאד דומה לטיפול לשחרור קשרים אנרגטיים.

 

שחרור נקודות חסימה:
בטיפול זה, אנו מזהים זמנים בהם המטופל היה מוחלש פיזית ונפשית בעברו. כתוצאה מכך נוצרו בגופים האנרגטיים שלו (פיזי, אתרי, רגשי ומנטלי) חסימות שונות. הטיפול הזה מתמקד בשחרור הנקודות הללו.

 

הטיפול המשולב למבוגרים:
בטיפול שמתרכז בגורמים סביבתיים הקשורים לאדם וסביבתו האנרגטית ומקומות המשפיעים עליו ועל רווחתו. 


שחרור הכעס הפנימי: 
טיפול שמזהה צורות שונות של הכעס הפנימי מחיים אלו ואחרים שמשפיע על חיינו כיום ומנטרל את ההשפעה הזו. הטיפול הזה הוא טיפול "מתקדם" שמתאים לרוב למי שטופל כבר בשיטה ופעמים רבות לילדים ובני נוער.

bottom of page